ТЕЛЕМЕТРИЯ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ШЕЛТЕРЫ.

 

ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ

Телеметрия және байланыс шелтеры (блок-контейнері) өнім өткізгіштіктің желілік бөліміндегі  және де технологикалық объекттердің жабдықтарындағы сигналдардың  жіберу, жию, өндеу және сақтау  атқарымдарын орындауға арналған.
ЖАБДЫҚ ҚҰРАМЫ

  1. Қуат көзін үздіксіз жабдықтау жүйесі
  2. Ауа тазартқыш жүйесі
  3. Кондициялау жүйесі
  4. Жарықтандыру жүйесі (сыртқы және ішкі)
  5. Қорғау- өрт хабарлағыш жүйесі
  6. Автоматты өрт сөндіру жүйесі (ұнтақты немесе газды)*
  7. Телеметрия шкафы
  8. Байланыс шкафы
  9. Саты
* тапсырыс берушінің  талабына қарай шелтердің құрамына кіру мүмкін.
Телеметрия шкафы Байланыс шкафы

Шелтер (блок-контейнері) жобалы  құрастырылатын жабдық болады, оның құрамдауы   сауалнама қағазбен немесе техникалық тапсырма бойынша анықталады.

Шелтер түрі

Сыртқы өлшемдері, мм

Есік тесігі

Салмақ, кг

үзындық

ен

биіктік

№ 1-ші түр

6200

2500

2900

800

800х2100

№ 2-ші түр

8000

2800

2900

800

800х2100

Блок-бокстың технологикалық параметрлер сипаттамасы

Көрсеткіштер

Өлшеу бірлігі

Мағынасы

Қоршаған орта температурасы

°С

- 60 °С +50 °С

Еденге түсетін жүк-салмақ

кг/м2

1200

Төбеге түсетін жүк-салмақ

кг/м2

200

Отқа төзімділік

деңгей

Жанбайтын материал, отқа төзімділік деңгейі -II  СНиП 21-01-97 бойынша

Жылылық өткізгіштік коэффициенті

Вт/м•°С

0,04

Жабдық қою түрлері

Темір бетонды блоктарға қойылған шелтер

Металл бағаналармен тірелген шелтер

Запрос стоимости оборудования