ТП АБЖ технологиялиялық процесстермен автоматтандырылған басқару жүйесі

Опросный лист:

ТП АБЖ технологиялық процесстермен автоматтандырылған басқару жүйесі (ГРС, ГРТ, ТКҚ/ТҚҚ, КС және өндірістік кәсіпорындарда)

4210-001-55402257-2008 ТШ
№ PPC 00-30056 қолданылу үшін рұқсат

Біздін мекеме ТП АБЖ технологиялық процесстермен автоматтандырылған басқару жүйесі SIMATIC S7-300 Siemens фирма өңдіріс бағдарлайтын контроллер негізінде жасақталады.

Тағайындалуы

Технологиялық үзіліссіз  автоматты бақылау байланыс қорғанысы және негізгі автоматты басқару ГРС  қосалқы жабдық  қажетті сан тұтынушы қашықтық  функцияларын жүзеге асыру.

ГРС АБЖ интегрирлік  (ТП АБЖ) технологиялық процесстермен автоматтандырылған басқару жүйесі құрамында жасақталуы үшін диспетчерлік бөлме каналдар бойынша  жүйелі байланыс желісі телемеханика немесе өндірістік шығарылатын іс әрекетін қамтиды.

ГРС АБЖ нақты ГРС конфигурациясына сәйкес тапсырыс бойынша функционалдықсан және құрамы жобалау-жинақталатыны болып есептеледі.

АБЖ модульды архитектура модернизация және дамытуы тапсырыс беруші талаптарына келтіріліп қамтамасыз етіледі және оны пайдаланған кезде ыңғайға келтіреді.

ГРС АБЖ орындалатын функциялар

Ақпаратты функциялар:

 • Технологиялық параметрлердін датчиктен автоматты түрде жиын мәліметі;
 • Автоматты  мәлімет жиын  тиек арматурасында  орналасқан  негізгі күйі  жұмыс тәртібі  жасақтауы  оны қоса  төмен берілген тізім:
  • ықшамдау және тиек арматура  ауыстырып қосуы;
  • газ жылыту;
  • газдану бақылау  өрт көрсеткіш жүйесі;
  • өрт дабыл  желдеткіш  жылыту жүйесі.
 • Технологиялық  орнату шектіктері  параметрлердін  ауытқушылығы апат  күй алдын ала  апат  дабыл  құрылуы;
 • (басқару және бақылау панелі)  жәшік ГРС оператор  АРМ дисплей экранында немесе  автоматикасында  оператор панелінде  штаттан тыс дабыл  мәліметін көрсету;
 • ГРС тұтынушы бойынша жылдық, айлық, тәулік сағаттық газ шығын газ өлшем шығын мәліметтерінің толтыруы;
 • газ шығын шығарушы коммерциялық интеграциясымен;
 • АРМ оператор каналдар бойынша интерфейс жергілікті немесе қашықтық мәлімет алмастыру;
 • архивті мәлімет ГРС  тіркеу  апаты, оператор іс әрекетіне хабарлама түпкі объектілерімен басқару кезінде 30 тәуліктен кем емес АРМ оператор ретроспектива архивті бақылаушы жабдық;
 • (10 ТИ, 24 ТС) оператор үйіне пультпен дисктретті және аналогті мәлімет берілуі.

Атқарушы функциялар:

 • механизм орындалу басқару алгоритмдерінің автоматты түрде жүзеге асырылуы;
 • ГРС жұмыс тәртібіне сәйкес  оператор АРМ (немесе)және басқа да технологиялық объектілер және арматура тиек қашықтық басқаруы;
 • Қорғаныс бойынша  автоматты басқару сонымен қоса: автоматты қосу ықшамдау жіптері өз құрылымнан шыққан кезде оны өшіру  резервті жіптін қосылуы;
 • бөлмені газданырудан  желдету апат тартпасының автоматты қосылуы.

Диагностиаландыру функциялары:

 • жоғарғы басқару деңгей аппараттын дабыл басқару ауытқушылығы;
 • параметр аналог бар дабылының  аналогті кіріс деңгей датчик бойынша шынжырдын түгелдігін бақылау;
 • қайта байланыс бойынша шанжар басқару және механизм орындалу барлығы (соленоидті басқару крандарымен желдеткіш және т.б. келтіргіш жібергіш магнитті байланыстар).

АБЖ ГРС  шығыс кіріс сандары  түрі және датчик диапазондары объектідегі жіперу-жөндеу жұмыстары  тапсрыс берілгенде нақтыланады.  АБЖ ГРС  бағдарламаушылық қамту жасақталған кезде АРМ оператор  мәліметімен және формалармен телемеханика жүйесіне жоғарғы деңгейіне мәлімет көлемі беріледі.

ГРС операторы АРМ функциялары:

 • ГРС технологиялық жабдық және кранды байлам мнемосұлба мониторда шығару көпдеңгейлі жекеден жалпыға видеокадрлер принципі (қағидасы бойынша) орындалған;
 • АБЖ қазіргі көлем уақыты  локальды келетін мәлімет технологиялық жабдық күй сигнализатор  және датчиктерден  мәліметті мониторда елестету (газ жылытқышы және т.б.);
 • ГРС күйі кран байлам күй ретроспектива түп бекітілген архивті мәлімет және тіркеу оператор әрекеті  апат және апат алдын ала болдырмау іс әрекеттері ( технологиялық процесстер орнату жабдықтын өзгеру технологиялық жабдық бойынша басқарылуы);
 • технологиялық процесстін тарих жүрісі талдауы үшін  трендтермен  рапорттар  оқиғалар хабарламалар  журнал түрінде мониторда  мәлімет ретінде ұсынылады;
 • оператор сұранысы бойынша қатты көшірме ауыстырмалы генерация ауыстырмалы ведомістінде;
 • тапсырыс беруші ұсынатын формулалар бойынша және шығарылатын есеп орындалуы бойынша;
 • ГРС рұқсат етілмеген технологиялық жабдықты басқару үшін қолданушы үшін қорғаныс механизм қамтамасыз ету үшін тіркеу;
 • ГРС технологиялық жабдық қашықтық басқару;
 • команда оператор орындалу жоқтығы (алмастыру орындалуы) АБЖ ГРС жұмысы кезінде автоматты тәртіпте алгоритм басқаруымен қарастырылмаған жағдайда орындалады;
 • бірнеше өлшем түйін бойынша газ шығын есеп тіркеуі және көрсетуі (бір сәттік,тәуілік, айлық шығын),конфигурациялық параметрлерді өзгерту сонымен қоса химиялық газ құрамы.

Байланыс мүмкіншіліктері

АБЖ ГРС мәліметтермен алмастыру КП телемеханика жабдық RS232/RS485 (ModBus RTU хаттама) интерфейс арқылы жүзеге асырылады.

ModBus RTU, Modbus TCP/IP, MPI(Siemens), ProfiBus DP, ProfiNet хаттамасы аралық жоғары тұрған алмастыруы үшін қолданылады.

4 дабылбасқару құралдарымен және аналогті шифрлеу параметрлері 8 ДҚБҚ (дабыл және қашықтық бақылау құрылымы) ГРС жұмыс күй ықтиярсыз дабыл және апат ықтиярсыз дабыл шифрлеу 11 АБЖ оператор үйінде жіпеуді қамтиды

ГРС АБЖ қолдану интерфейсы

ГРС жалпы технологиялық сұлба технологиялық параметрлермен және жабдық күйі негізгі экранда ұсынылған. «Апат», «Өрт», «Қауіпсіздік» және т.б сияқты апат күй индикация үшін арнайы экраннын бөлшегі келтірілген. Экраннын төменгі жағында навигация баспалары орнатылған қолданушыға басқа параметр жүйесімен және терезені күйге келтіруін шақыру араларын орын ауыстыруға мүмкіншілік береді. Тиек арматура басқаруы (пневматикалық крандармен, электромагнитті клапандармен) мнемобелгі жабдық арқылы жүзеге асырылады.

Жабдықты басқару үшін қондырылған клавиатура арқылы қолданушы өз атын және құүпия сөзін еңгізуі тиіс . Жүйе көп қолданушы жүйес басқаруыбола тұра арнайы басқаруға рұқсаты бар адамдарға және сәйкес деңгейі бар рұқсат етіледі. Әкімшілік жүйесі резервтелгенрұқсат жүйесіменбірге жүргізуге мүмкіншілік бере тұра басқару, дабылды мақұлдау және т.б.) қосымша деңгей еңгізу оларды конфигурациялық бөлуге қолданушыға мүмкіншілік береді. Мысалы, параметр модификация еңгізу құқығы бірнеше КИПиА және метрология қызыметкерлеріне олар өзаражұмысты үлестіру күйге келтіру жүйесі өздерінің жұмыстарына қатысты жасайтындай етіп мүмкіншілік береді.

Бақылаушы параметрлер:

 • ГРС газ шығыс кіріс қысым температурасы;
 • Жылытқыштан кейін газ температурасы;
 • фильтрдегі газ тазарту құлама қысымы;
 • газ есептегіш құлама қысымы;
 • ықшамдау желі газ қысымы;
 • жылыту тасымалдағы жылыту алмаытрғыштын кейін және дейін температурасы;
 • конденсат жиын аралық сыйымдылық конденсат жиын шектік мағынасы;
 • конденсат жиын сыйымдылық  одорант сақтау деңгей  мағына шектігі;
 • СКЗ потенциалы және тоқ кернеуі;
 • тұтынушы жылытқыш газ шығын  коммерциялық есебі;
 • меншік мұқтаждыққа газ шығын есебі (жылытқыш қазан жүйесі және жылыту жүйесі);
 • ГРС бөлімшелерінде жанармай газ құрамы;
 • қазан бөлімшесіндегі көмірқышқыл оксид құрамы;
 • ГРС барлық крандарының орналасуы;
 • Газ жылытқыш құрамы (жұмыс/ ауытқушылық);
 • Желдеткі жүйе қаліпі (өшір./қос.);
 • одоризатормен басқару блок параметірі (нақты басқару блок моделі мәлімет көлеміне байланысты).

Негізгі алгоритм қорғанысы:

 • ГРС орнатылған апат шектік шығысында газ қысым жоғарлаған кезде кіріс және шығыс краннын жабылуы;
 • ГРС бөлімшелерінде өрт пайда болған кезде блоктардын ықтиярсыз желдеткіші жүйенің қосулы блокировкасы шырағыдан краннын ашылуы және шығыс краннын кіріс жабылуы (жылыту алмастырғыш)жылыту алмастырғышта тұрба жиын келтіргіш желі кезінде краннын ашуы;
 • жылыту тасымалдағыш түтікше жыртылуы кезінде айналмалы желіде кранын ашылғаннан кейін газ кескінге ұшырайды
 • ықшамдау жіп резервтілігіне көшу;
 • тұншықтырғыш газ және жанармай құрамы жоғарлаған кезде  газ қысым мағынасы шектігінің меншік мұқтаждыққа максималды шектігінен жоғарлаған кезде қазанға газ берілудін тоқтатылуы;
 • ГРС бөлімше  жанармай газ құрамында жоғары болған кезде ықтиярсыз желдеткіш жүйесінің қосылуы.

ГРС жөндеу-профилактикалық жүргізу кезінде қызыметкерлердін қауіпсіздігі үшін ГРС алгоритмдер қорғаныс автоматты түрде өшірілуі және жоғары деңгей басқару механизмдері орындалу басқаруы тыйым салынған.

Механизмдер орындалу және датчиктердін біріңғай контроллер электрикалық қуат бөлінетін бірге жүріп қосылмайтын сымдар басқару қолдану автоматтандырылған функционалды тиімділік және сенімділігі.

ГРС АБЖ жәшіктерін орнату  және мекемелерге ең тиімді жұмыс шарттарын қызымет көрсететін персонал бойынша  бөлек«Операторная» блок-контейнер  ыңғайлы блок-контейнерлерді бұйымдаймыз олар жылытқыш жүйесімен және ауаны кондиционерлеу ыңғайлы температура шарты жабдық жұмысы және қызымет көрсететін қызыметкрелер үшін жасақталады.

Негізгі техникалық сипаттамалар

Сипаттамалар Мағынасы
Басқарылу краннын саны  30*
Дискретті еңгізу каналдар саны  160*
Дискретті шығыс каналдар саны  160*
Аналогті еңгізу каналдар саны (0..10В, 4.20мА) 64*
Аналогті шығыс каналдар саны (0..10В, 4.20мА) 32*
%, кем емес контроллер өлшем канал ауытқушылығы 0,25
RS232/RS485 (Modbus RTU және т.б.) интерфейстер саны 16*
ProfiBus DP интерфейстер саны 3*
Industrial Ethernet интерфейстер саны 2*
Масса, кг. 250
Габаритті өлшемдер, (ВхШхГ), мм 2100х600х600
(2200х800х600)
Вт, кем емес штатты тәртіпте  тұтынылатын қуаты  300

* - параметрлер кеңейтіледі

кіші, орта және үлкен ГРС өнімділік бұйымдалуы үшін нұсқалар берілуі мүмкін.

Тасымалдау комплектісі:

 • бақылау және басқару жәшігі (ББЖ);
 • жәшікті су-есебі (ЖЕС) (тапсырыс беруші талаптары бойынша);
 • үзіліссіз қоректену көзі;
  • аккумуляторлік батареялары;
 • үзіліссіз қоректену жәшігі (тапсырыс беруші талаптары бойынша);
 • АРМ операторы (тапсырыс беруші талаптары бойынша);
 • Бағдарламалық қамту (тапсырыс беруші талаптары бойынша).
одоризатормен басқару блок параметірі (нақты басқару блок моделі мәлімет көлеміне байланысты).

Запрос стоимости оборудования

Поддерживаемые форматы - jpg,png,gif,pdf,doc,docx,txt,zip