Одоризациялау блогі СКГ (БДР ОД СКГ)

БЕЛГІЛЕНУІ:

Одоризациялау блогі СКГ (сұйылтылған көміртегі газы), СКГ блогін одорантпен нормативті түрде қамту үшін арналған. Бұл тез арада газдың ауаға таралып жатқанын анықтау үшін, газге арнайы иіс беру үшін қажет.

Одоризациялау блогі СКГ құбырға одоранттың қажетті мөлшерін талаптарға сәйкес жеткізеді.

Блок тоқтаусыз жұмыс істеуге қабілетті және оның жұмысын жоспарлы түрде тоқтату кезінде регламенттік жұмыстар мен технологиялық жабдықтардың тексерісі өткізіледі.

ЭКСПЛУАТАЦИЯЛАУ ШАРТТАРЫ

Одоризациялау блогі СКГ  (БДР ОД СКГ) орташа(Y,N) және орташа-суык (УХЛ,NF)макроклиматтық аймақтар мен суық климатты(ХЛ,F) аймақтарда қолдануға арналған. Блоктің климатқа төзімділігін  құрылыс аймағына байланысты таңдайды, ГОСТ 15150 -69 талаптарына сәйкес.

ОРЫНДАУ ШАРТТАРЫ

БДР ОД СКГ технологиялық блок (жарылу қаупі бар аймақ В-1А) және аппаратты блоктардан тұрады ( жалпыөндірістік орындалу), бұлар жарылу қаупі бар аймақтан тыс жерге орнатылады.

БДР ОД СКГ технологиялық бөліктен құрастырылған (жарылу қаупі бар аймақ классы В-1А). Басқару шкафтары, күш шкафтары, қосымша жабдықтар жарылу қаупі бар аймақтан тыс орналасады.

БДР ОД СКГ технологиялық бөліктен құрастырылған (жарылу қаупі бар аймақ классы В-1А), жарылудан қорғалған басқару шкафы мен күш жабдықтары технологиялық бөліктің ішінде орналасады.

Технологиялық жабдықтардың орналасу категориясы (блок-бокста орналасқан) өрт шығу қаупіне байланысты болады- А (НПБ 105-03). Аппаратты блок жарылу қаупі туындамайтын аймақта орнатылады.

ЖАБДЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:

БДР ОД СКГ блокті құрылымға ие. Технологиялық және аппаратты блоктардың жабдықтарын жылу өткізбейтін жерге орнықтырады.

БЛОКТІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІГІ ТӨМЕНДЕГІДЕЙ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРМЕН ЖАБДЫҚТАЛҒАН:

 

 • Мөлшерлегіш-насос  (электронасосты, мөлшерлегіш агрегат,герметикалы, мембранды), үздіксіз көлемді мөлшерлеме жасайды.
 • Шығын ыдысы 1,6Мпа қысымға ие, одорантты сақтау мен қолдануға арналған, кіріс, шығыс және дренажды протрубкалармен, сақтандыру клапандарымен, азот тасымалдау жүйесімен, деңгей дачигімен, қысым дачигімен, визуалды монометрмен, насос-дозаторды тапсырыс беруші талабына сәйкес жабдықтауға арналған тарировкалық ыдыспен жабдықталған.
 • Бейтараптандырғышты сақтайтын ыдыс көлемі 0,2м3
 • Қоқыстанғанын хабарлайтын торланған фильтр.
 • Тапсырыс берушінің қалауымен қосымша құрылғылармен жабдықталатын мөлшерлегіш-насостың құбырлы орамдары.
 • Насостың шығын өлшегіші СКГ құбырына жіберілетін одорант мөлшерін бақылайды.
 • Жарықтандыру, желдету мен жылыту жүйелері.
 • КИПиА жабдықтары техникалық параметрлер мен басқару орталықтарын бақылауға арналған. Аппаратты блок басқару шкафынан, күш шкафынан, қосымша жабдықтардан тұрады. Блок технологиялық бөлікте орналасқан электрлі жабдықтарды басқаруға арналған.

 

Автоматизациялау мен басқару төмендегілерді қамтамасыз етеді:

 

 • одорант мөлшерін қадағалау;
 • одорант шығынын түзету;
 • одорант шығынын автоматты есептеу;
 • шығын ыдысындағы одорант деңгейін бақылау;
 • шығын ыдысындағы одорант қорынын таусылғаны жөнінде ақпарат беру;
 • жұмыс тәртібінің бұзылғаны жайында төтенше белгі беру;
 • насос-мөлшерлегіш жұмыс процесін басқару мен  болжамдар жасау
 • (Блоктың жабдықталу құрамы мен оның орындалу нұсқауларын  тапсырыс беруші сауалнама қағазына сәйкес белгілейді).

 

БДР ОД СКГ ЖАБДЫҚТАЛУЫНЫҢ МЫСАЛЫ:

Көрсетілген одоризациялау блогі СКГ сұйық фракциялар үшін екі блоктан тұрады: технологиялық блок (жарылу қаупі бар аймақ В-1А) және аппаратты блоктардан тұрады (жалпыөндірістік орындалу), бұлар жарылу қаупі бар аймақтан тыс жерге орнатылады.

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БЛОК ҚҰРАМЫ:

Көлемі 0,3м3 мен қысымы 16кгс/см2 (1,6МПа) шығын ыдысы кіріс, шығыс және дренажды патрубкалармен , азот тасымалдау жүйесі (патрубок,клапан,электромагнитный СЕНС және кері клапан), қорғау клапанымен СППК4Р факелді системаға көше алатын, деңгей дачигі ПМП -062, қысым дачигі Метран және визуалды монометрмен жабдықталған.

Одорант мөлшерлегіш орнату, бөлек сваркалы рамада орналасқан борт-ваннасымен. Ол төменгі элементтерден тұрады:

Мембранды мөлшерлегіш насос Milton Roy (1негізгі/1 қосымша), өнімділігі 2л/ч және жұмыс қысымы-25 кгс/см2 (2,5МПа), тот баспайтын болаттан жасалған  мембранды ағыс бөлігімен, қашықтықтан басқару басқару (тереңдігі 0-100%), қосалқы қорғау клапаны мөлшерлеу дәлдігі - +1%, мембрана жарылысынан қорғау дачигі;

Калибровкалық цилиндр көлемі 1,5л;

Насос –мөлшерлегіш ішінде орналасқан фитингтармен жалғанған ф10х1 трубкасы бар құбырлы айналым, пульсация сөндіргіштері, сақтандырғыш клапандар, ағысты қашықтан басқаруға арналған электромагнитті клапандар, визуалды монометр,кері клапан СКГ құбырына жіберілетін одорант мөлшерін бақылайтын шығын өлшеуіш;одорантты төтенше жағдайда тоқтататын дренажды тізбек пен жүйені азотпен үрлейтін тізбек.

Ғимарттын төменгі бөлігіндегі ауаны алмастыру арқылы 8 еселі ауа алмасуын қамтамасыз ететін қайталау циклді вентиляция жүйесі. Ағыс вентиляциялық тор арқылы жүзеге асады. Блоктың  жылытылуы электірлі түрде жүзеге асады.

АППАРАТТЫ БЛОК ТӨМЕНДЕГІЛЕРДЕН ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН:

 

 • Басқару шкафы;
 • Күш шкафы;
 • Дросселдер;
 • Вентиляциялық торы бар вентиляция;
 • Электрлі жылыту.

Запрос стоимости оборудования

Поддерживаемые форматы - jpg,png,gif,pdf,doc,docx,txt,zip