ЖДИІҚГО-30

Опросный лист:

Жанармай дайындау, импульстік және іске қосқыш газ орнатылуының дайындығы 30 000 нм3/сағ.

Жабдықтың қолданылу аясы

ЖДИІҚГОД «Көгілдір алау» қолданылуы:
− Табиғи және қосалқы мұнай газын механикалық қоспалар мен тамшылы ылғалдан тазарту;
− Газды жылыту мен оның температурасын шығатын кезде минималды рұқсат етілген деңгейде ұстау;
− Газды ықшамдау (кіретін кездегі газды шығатын кездегі газ қысымына дейн төмендету және оның автоматты түрде сақталуы);
− Газ шығынын өлшеу;
− Газды жеке қолданысқа байыту.

Негізгі техникалық деректер мен сипаттамалары:

ЖДИІҚГОД «Көгілдір алау» - ішінде орналасқан техникалық құрылғылары бар блоктік жабдық және төмендегідей құрылымға ие:

{slide=Газ тазарту мен өлшеу блогі;}

{slide=Газ жылыту, ықшамдау мен өлшеу блогі;}

{slide=Жылу тасымалдағыш дайындау блогі;}

{slide=Газ жылыту орталығы;}

{slide=Автоматты газ байыту блогі;}

{slide=Жылутасымалдағыштың ыдысы;}

{slide=Одорантты сақтау мен тарату ыдысы;}

{slide=Импульсті газ аккумуляторы.}