ЖДИІҚГО-30

Опросный лист:

Жанармай дайындау, импульстік және іске қосқыш газ орнатылуының дайындығы 30 000 нм3/сағ.

Жабдықтың қолданылу аясы

ЖДИІҚГОД «Көгілдір алау» қолданылуы:
− Табиғи және қосалқы мұнай газын механикалық қоспалар мен тамшылы ылғалдан тазарту;
− Газды жылыту мен оның температурасын шығатын кезде минималды рұқсат етілген деңгейде ұстау;
− Газды ықшамдау (кіретін кездегі газды шығатын кездегі газ қысымына дейн төмендету және оның автоматты түрде сақталуы);
− Газ шығынын өлшеу;
− Газды жеке қолданысқа байыту.

Негізгі техникалық деректер мен сипаттамалары:

ЖДИІҚГОД «Көгілдір алау» - ішінде орналасқан техникалық құрылғылары бар блоктік жабдық және төмендегідей құрылымға ие:

Газ тазарту мен өлшеу блогі;

Газ жылыту, ықшамдау мен өлшеу блогі;

Жылу тасымалдағыш дайындау блогі;

Газ жылыту орталығы;

Автоматты газ байыту блогі;

Жылутасымалдағыштың ыдысы;

Одорантты сақтау мен тарату ыдысы;

Импульсті газ аккумуляторы.

ЖДИІҚГОД «Көгілдір алау» ашық ауада макроклиматтық райондарда қолданылады, орналасу категориясы ГОСТ 15150-69. Есептелген қар қысымы 120кгс/м2 ІІ территориальдық районның талаптарына сәйкес, жел қысымы 38 кгс/м2 – ІІІ территориальдық район СНиП 2.01.07-85 бойынша. «Көгілдір алау» негізгі техникалық сипаттамалары.

Параметр атауы мен сипаттамасы

Мағынасы

Газдың кірерлегі максималды жұмыс қысымы, МПа

9,81

Газдың кірерлегі максималды жұмыс қысымы, МПа

7,1

Газдың сынама қысымы, МПа

14,72,5

Тұтынушыға шығыс мөлшері

2

Шығыс қысымы әрбір шығыс үшін,МПа

3,2-6,2;0,4;0,4;0,4

Шығыс газының қысымын тұрақты сақтау,%

+5

 

 

 

 

Әр шығыс кезіндегі газ шығыны

Q т max, нм³/ч    18000

Q т min, нм³/ч     8685

Q г max, нм³/ч    880

Q г min, нм³/ч     670

Q к max, нм³/ч    164

Q к min, нм³/ч     50

Q вп max, нм³/ч  80

Q вп min, нм³/ч   45

Q и max, нм³/ч    50

Q и min, нм³/ч     25

Қоршаған орта температурасы, 0С

-29...+49

Кірістегі газ температурасы, 0С

+8,1...+29

Газ тазарту деңгейлерінің саны

2

Толық жөндеу жұмыстарына дейінгі белгіленген ресурс, кем емес,ч

175200

Негізгі қуаттың қысымы, В

220

Төтенше қуаттың қысымы, В

220

Стандия орнатылған аймақтағы рұқсат етілген сейсмикалылық

7

Габариттік өлшемдер ұзындық*биіктік,м

-газ тазарту мен өлшеу блогі

-газ жылыту, ықшамдау мен өлшеу блогі

-автоматты газ байыту блогі

-жылу тасымалдағыш дайындау блогі

-газ жылыту орталығы

-жылутасымалдағыштың ыдысы

-одорантты сақтау мен тарату ыдысы

-импульсті газ аккумуляторы

 

 

10,0×3,0×3,0

9,0×3,0×3,0

 

1,6×1,0×2,8

8,0×3,0×3,08

 

3,0×2,0×3,0

2,0×1,1×2,137

5,85×0,845×2,37

 

4,59×1,19×1,75

Масса,кг, бұдан артық емес:

-газ тазарту мен өлшеу блогі

-газ жылыту, ықшамдау мен өлшеу блогі

-автоматты газ байыту блогі

-жылу тасымалдағыш дайындау блогі

-газ жылыту орталығы

-жылутасымалдағыштың ыдысы

-одорантты сақтау мен тарату ыдысы

-импульсті газ аккумуляторы

 

16000

16000

 

1500

14000

 

2000

436

1900

 

2680

 

Запрос стоимости оборудования

Поддерживаемые форматы - jpg,png,gif,pdf,doc,docx,txt,zip