ШУУРГ - 250

Опросный лист:
 


Сипаттама

1 Газ шығын есеп түйіні ШУУРГ-250-(СГ-ЭК-Р)-1,2-ОГ-У1 металдық жәшіктен жылытылған газ шығын сыйымдылығы орнатылған өлшемі үшін арналған. 
Ыңғайлы қызмет көрсету үшін жәшікте жырту есіктері бар. Салқын уақыт мезгілі кезінде есеп түйінін жылыту үшін жәшіктін ішіндегі төменгі жағында ОГ жылытқышы бекітілген. Жәшіктін ішкі кеңістігінің жылытуы түтіндіктін жоғарындағы қыздыру жылыту тасымалдағыш арқылы жүзеге асырылады. Түтіндіктін үстінде температура датчигі орнатылған ол түтіндіктін жоғарғы жағы қыздырылған кезде жылытуды өшіруді қамтиды.
2 Техгологиялық газ есепші түйіннің жабдығы пневматикалық схемасына (сұлбасына) сәйкес негізгі және айналма сызығынан тұрады.
Газ Кш1 кран/шүмек арқылы Ф торлыс фильтіріне келіп, газ шығынның сыйымдылық өлшемі үшін арналған СГ өлшем кешеннің және механикалық қоспалардан тазартылады.
Кешенге RVG G100 айналма есепші және ЕК-260 газ шығынның электронды корректор бекітілген, температура және датчик қысымы көрсеткіштерін коррекциясын (установлены на есепші корпусына бекітілген) қамтиды. 
После счётчика газа СГ газ есепші кейінен Кш2 кран/шүмегі арқылы газ тұтынушыға түседі. Айналма сызық негізгі сызығының тұтынушыға жөндеу кезіндегі газды үзіліссіз берілуі үшін арналған. Айналма сызығының Кш3 кран шүмегі бекітілген. 
Үрлеулер тұрбақұбыры үшін «шырағданға», фильтрденген кейін Кш4 кран/шүмегі бекітілген
3 МН Манометр, Кл үшсызық клапан арқылы қосу, газ қысым бақылауына қызмет көрсетеді.
Ф фильтіріндегі кассетін (таспанын) ластану деңгейін анықтау үшін ΔР фильтр индикаторы бекітілген. Өлшем кешеннің және газ сызығы алдында штуцер цилиндрлік ою тұрбасы бекітілген 
G 1/2-В, есепшідегі құлама қысымның өлшеуі үшін дифанометрді қосуға шұра блокқа арналған 
4 ОГ жылытуға газ беріуі үшін, Вн шұра шығыс түйін есебі және РД реттеуші қысымы бекітілген.
5 Жұмыс қағидасы және құрылым бұйым комплектісі пайдалану құжатында көрсетілген.

Запрос стоимости оборудования

Поддерживаемые форматы - jpg,png,gif,pdf,doc,docx,txt,zip