Газ дайындау тармағы ГДТ

Опросный лист:
    САУАЛНАМА ПАРАҒЫ

Газ дайындау тармағы соның ішінде ГТБД блокты орындалуында

4859-003-55402257–2009 техникалық шарттар
№ РРС 00-04-11 000 356 қолдану рұқсаты

ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ

Газ Дайындау Тармағы (бұдан кейін — ГДТ) табиғи газды тазарту, өлшеу және толық сығатын компрессорлық қондырғыларға үздіксіз беру, газды газтурбиналық қондырғыларға, (ГТҚ) — ГДТБ бу газды қондырғылардың құрлыс кезінде тазарту, сонымен қатар компрессорлық станциялардағы газтурбиналық газ қотар агрегаттарымен және газтурбиналық жетегісімен меншікті мұқтаждықтардың электр станциялары бар компрессорлық цехтарды отын, қосқыш және импульсты газбен камсыз ету үшін арналған. Бұл өнім ЖЭО, МАЭС (Мемлекеттік аудандық электростанция) және (КС) компрессорлық станциялардағы газ шаруашылығында қолданылады.

ӨНІМНІҢ ҚҰРАМЫ:

 • газ тазартқышы (блок) түйіні;
 • коммерциялық шығын есеп газы (блок) түйін ( тапсырма бойынша газ сапа көрсеткiштерiнің өлшемі)
 • АЖБ ТП автоматты басқару жүйесі және КИПиА құралдары

Ақырғы жиынтықтылау және блокпен түйіндердің сандары техникалық тапсырма бойынша анықталады.

ГДТ технологиялық жабдық газ тазалаудың жоғары дәрежесін (2-5 мкм), сұйық фракцияларды толық жоюды, конденсатты автоматты түрде сыйымдылыққа тастауды, газ шығынның коммерциялық есептеуді, сонымен бірге ультрадыбысты төрт сәулелі газ шығын өлшемін қолдануды, берiлетiн табиғи газдың сапалы көрсеткiштерiнiң газдың хроматографтармен калориметрлердің көмегімен өлшеуді камтиды. ГДТ технологиялық сұлбасы негізгі технологиялық жабдықты сақтық қорда сақтағаны 100 пайызға жасалған және технологиялық процессті қашықтық немесе автоматты басқару мүмкіншілігі бар тиекті арматурамен жабдықталған.

Апаттық жағдай шыққан кезде ГДТ технологиялық сұлбасы кіретін және шығатын құбырларды жабуға және автоматты түрде газды шырақ арқылы тастауға мүмкіншілік береді, сонымен газды пайдаланатын бүткіл кешенге қорғаудың жоғары дәрежесін қамтиді.

ГДТ автоматты өрт сөндіру жүйесімен, газдылық бақылау және қорғау- өрт хабарлағыш жүйесімен жабдықталған. Барлық технологиялық блоктар мәжбүрлеп желдетіледі.

АБЖ ППГ келесі негізгі функцияларды атқарады:

 • Технологиялық жабдықтарды қашықтан басқару;
 • БГДО рұқсатсыз еніп кетуден бақылау;
 • БГДО ішіндегі газ мөлшерін қадағалау;
 • Өрт-күзет жүйелерін қадағалау;
 • Оператор назарына технологиялық процесс жайында ақпарат жеткізу;
 • Жанармай газдадарының концентрациясы шамадан тыс артқан кезде, тартатын вентиляциялар автоматты түрде сөніп, жарық-дыбыс белгілері беріле бастайды;
 • Конденсат жинау ыдысына фильтрлардан автоматты түрде конденсат жеткізу;
 • автоматическую отсечку подачи газа на котлы при превышении допустимой концентрации горючих газов;
 • Технологиялық ақпаратты жүйелі түрде жазып, түрлі есептерді баспаға шығаруды дайындау;
 • Технологиялық параметрлер, газ шығыны жайында ақпарат пен төтенше белгілерді телефон немесе GSM арқылы жеткізу және т.б.

Есептеу шкафында АБЖ ТП- 48 сағат тоқтаусыз жұмысын қамтамасыз ететін (сырттан электр толқындары жеткізілмесе )үздіксіз тоқпен қамтамасыз ету тетігі орналасқан.

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ:

БГДО шамамен(Y,N) және шамамен салқын аймақтрда (УХЛ, NF), сондай ақ салқын аймақтарда (ХЛ, F) пайдаланылады. ЖДИІҚГОД климатикалық орындауы құрылыс аймағына қарай ГОСТ 15150–69 талаптарына сәйкес таңдалады . БГДО СНиП ІІ-7-81 бойынша 8 баллға дейін сейсмикалық аймақтарда пайдаланылады. Есеп қар жүктемесі (200КГС/М2) V территориалды аймақ, ал жел жүктемесі (85кгс/м2) — СНиП 2.01.07–85 бойынша VII территориалды аймақтар талаптарына сәйкес болу керек.

Блокты газ дайындау орталығы - БГДО

Егер қызығушылығыңыз болса, біздің өнеркәсіп толық ақпаратпен қамтамасыз етіп, жеке жоба бойынша БГДО - жабдықтап жасап бере алады және берілген өнімді сіздің ТЭЦ,ГРЭС және КС құрылыс жоспарыңызға біріктіреді.

Запрос стоимости оборудования

Поддерживаемые форматы - jpg,png,gif,pdf,doc,docx,txt,zip