ГРБТ -50-1-1,2-ОГ-У1-СГ с САУ ТП және телеметрия

ФОТО

СХЕМАЛАР

САУАЛНАМА ПАРАҒЫ

Бұйымның тағайындалуы
ГРБТ газ реттеуші блокты тармақ ГРБТ -50-1-1,2-ОГ-У1-СГ ( ГОСТ 5542 бойынша табиғи газдын жоғарғы қысымнан тиісті орта қысымға дейін апат жоғарлаған кезінде газдын автоматты түрде сөндірілуін механикалық қоспалардын газдын тазартылуы және берілген температурасымен қысымның шығысынан шықпауы.
ГРБТ газреттеуші және газтұтыну жүйелерінде қолданылу үшін арналған.
Бұйымның атауы:
Газ реттеуші блокты тармақ ГРБТ-50-1-1,2-ОГ-У1-СГ
4859-003-55402257-2009 Техникалық Шарттар –қысым реттеушісімен газ реттеуші блокты тармақ РДБК 1П-50/35, 
1,2 МПа, жылыту газымен максималды жұмыс қысым негізгі (жұмыс) және (байпас) айналма сызығымен 4859-003-55402257-2009 техникалық шарттармен газ реттеуші РДБК-50-35 реттеуші қысымы У1 климаттық орындалуында, -СГ-ЭкВз-Р-0,75-250/1,6(1:100) өлшем кешенімен, 4859-003-55402257-2009 техникалық шарттар бойынша жасалынған.
Техникалық мәлімет және негізгі сипаттамалар
Тармақ шамамен климатта макроклиматтық аймақтарда ашық ауада қолданылу үшін арналған (У орындалуында), ГОСТ15150 бойынша орналастыру санаты.
(180 кгс/м2) Қар есеп жүктемесі III территориалды аймақтарына сәйкес келеді, ал жел жүктемесі 48 кгс/ м 2 –по СНиП 2.01.07-85 бойынша IV территориалды аймақтарда.
ПУЭ – В-1а от қауіпті класс аймақтарынмен технологиялық бөлімшелерінде жабдықталған.
НПБ 105-03 от қауіптілігінің санаты бөлімшесіне сәйкес келеді:
–А- технологиялық бөлімшесінде;
–Г- жылыту бөлімшесінде;
–Д- телеметрия бөлімшесі.
Негізгі параметрлер және тармақтардын сипаттамасы 1 –ші кестеде көрсетілген мәліметтеріне сәйкес болуы тиіс.

1 Кесте

Параметрлердін атауы немесе сипаттамасы

Значение

1

2

1 Мпа максималды кірісіндегі қысым

1,2

2 Рвых., МПа реттеушінің шығыс қысымның күйге келтіру диапазоны

0,001…0,06

3 0,1 Мпа кіріс қысым кезіндегі өткізу қабілеттілігі , м3/с, кем емес

900

4 ПСК жұмыс кезіндегі диапазонның күйге келтірілуі

1,0…5,0

5 ПЗК, кПа жмысындағы диапазонның күйге келтірілуі

Рвых. төмендеген кезде

Рвых. жоғарлаған кезде

 

0,0003…0,003

0,003…0,075

6 Өлшем кешені

СГ-ЭКвз-Р-0,75-250/1,6

7 Газ есепшісі

RVG G25

8 Газ сыйымдылығының корректоры

ЕК-260

9 Диапазон измерения Qmin /Qmax өлшем диапазоны

1:100

10 Qmin кезіндегі Pизб. = 0,0012 МПа, м3

2,5

11 Qmax кезіндегі Pизб. = 0,0012 МПа, м3

250

12 Мпа жұмыс қысым өлшемнің диапазоны

0,15…0,75

13 °С газ температура өлшемінің диапазоны

-20…+60

14 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объёма, %

- диапазон расходов от 0,1 Qmax до Qmax

- диапазон расходов от Qmin до 0,1 Qmax

 

 

±1,5

±2,5

15 Максималды шығын кезіндегі өлшем кешенінің құлама қысымның мүмкіншілігі Qmax кПа, кем емес

2,6

16 Максимальный перепад на фильтре фильтрдегі , максималды құлама, кПа кем емес

10

17 кПа жылытудағы газ қысымы

2

18 кВт қазанның номиналды жылыту қуаттылығы

12,2

19 м3/с қазандағы газ шығыны

1,42

20 В электр көз тармағының кернеуі

220

21 (ДxШxВ), м кем емес габаритті өлшемдер

6,25х2,5х2,8

22 Масса, кем емес не более, кг

4500

23 Тармақтың мерзім қызметі,жыл, кем емес

15

 

Запрос стоимости оборудования