ГРБТ -15В-2-0,6-ОГ-У1-СГ

Опросный лист:

ФОТО

СХЕМАЛАР

САУАЛНАМА ПАРАҒЫ

Бұйымның тағайындалуы:
ГРБТ -15В-2-0,6-ОГ-У1-СГ газ реттеуші блокты тармақ механикалық қоспаларды тазарту үшін коммерциялық шығын түйіні және ГОСТ 5542 бойынша табиғи газ ықшамдауы жоғарғы қысымнан бастап автоматты сүйемелдеу берілген мағыналарында апат жоғарлау немесе берілген мағыналардын шығыс қысымның төмендеуі кезіндегі автоматты түрде сөндірілуі автоматты жиын және тармақтын жұмыс туралы қашықтан берілуі.
Техникалық сипатаммалар:
Тармақ шамамен У климат орындалуында макроклиматтық аймақтарда ашық ауада пайдаланылады ГОСТ15150 бойыншакатегориялық орналастыруы 1 .
120 кгс/м2 қар есеп жүктемесі II территориалды аймақтар талаптарына сәйкес, ал жел жүктемесі 38 кгс/м2 – II территориалды аймақтар бойынша СНиП 2.01.07-85 .
ПУЭ – В-1а сәйкес жарылғыш қаупі бар аймақ классы технологиялық жабдық бөлмесінде.
НПБ 105-03 сәйкес өрт қаупі бар категория бөлмесінде :
– технологиялық бөлімшесінде – А;
– КИПиА бөлімшесінде және жылыту – Г;
Негізгі параметрлер және сипаттамасы 1 таблицасында көрсетілген 

Таблица 1

Параметр атауы немесе сипаттамасы

Мағынасы

1

2

Реттеуші шығыс диапазон күйге келтіру диапазоны:

1 шығыс(Ршығ1), МПа

2 шығыс (Ршығ2), МПа

 

0,06…0,6

0,06…0,6

ПСК, Мпа істеу диапазонның күйге келтірілуі

0,3 …0,7

ПЗК істеуге диапазонның күйге келтірілуі :

Мпа шығыс қысым төмендуі кезінде

Мпа шығыс қысым жоғарлауы кезінде

(0,15…0,5)Ршығ.

(1,25…1,5)Ршығ.

Өлшем кешені

КИ-СТГ-Б-150/1600-10А-I-M

Газ есепшісі

СТГ-150-1600

Газ көлем корректоры

БК-10А-І

(Qmin /Qmax) диапазон өлшемі

1:30

Qmin, м3/с жәй шарттар кезінде

50

Qmax, м3/с жәй шарттар кезінде

1600

Мпа абсолютті қысым диапазон өлшемі

0,1…1,0

°С газ температура өлшем диапазоны

-20…+50

1

 

Жiберiлетiн көлемнiң өлшемiнiң негiзгi салыстырмалы қателiгiнiң шектерi, %:

- диапазон шығыннан 0,2 бастап Qmax дейін Qmax

- диапазон шығынынан бастап Qmin дейін 0,2 Qmax

 

 

±1,5

±2,5

Максимальная пропускная способность узла учёта при Рвх=0,3 МПа (Рвх=Рвых – работа пункта без редуцирова-ния):

выход 1, м3/ч

выход 2, м3/ч

 

 

 

6400

6400

кПа максималды құлама қысымның өлшем кешені

2,45

Сүзгі әсері үшін өлшем бөлшектері үшін %, кем емес

98

кПа максималды құлама қысым өлшем кешенінде , кем емес

10

Габаритті өлшемдер (ДxШxВ), м кем емес

6,55х3,12х3,1

Масса, кем емес, кг

7000

Тармақ қызыметінің мерзімі ,жыл , кем емес

15

 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объёма, %:

Запрос стоимости оборудования

Поддерживаемые форматы - jpg,png,gif,pdf,doc,docx,txt,zip