ГЖТ-15НВ-2-1,2-ОГ-У1-СГ

Опросный лист:

ФОТО

СХЕМАЛАР

САУАЛНАМА ПАРАҒЫ

Бұйымның тағайындалуы:
Газ реттеуші блокты тармақ ГЖТ-15НВ-2-1,2-ОГ-У1-СГ КИ-СТГ-100/400 газ шығын түйін есебімен механикалық қоспаларды тазарту және шығын сыйымдылығының коммерциялық есебі ГОСТ 5542 бойынша табиғи газдын орта және төменгі қысымын ықшамдауы үшін арналған. Тармақтар берілген шектерін тармақты автоматты қысымды автоматты сүйемелдейді және газдын төмендеу жоғарлау апаты кезінде газ берілуін сөндіреді. ГЖТ газреттеуші және газтұтыну жүйелерінде қолданылу үшін арналған 

Газ реттеуші блокты тармақ ГЖТ-15НВ-2-1,2-ОГ-У1-СГ КИ-СТГ-100/400 4859-003-55402257-2009 – Техникалық шарт, РДГ-80Н и РДГ-80В, реттеушілер орта және төменгі қысымның негізгі (жұмыс) және суландыр сызықтарымен (байпас) газ реттеуші блокты тармақ негізінде 1,2 МПа, газ жылыту жабдығымен максималды жұмыс қысымымен У1 климаттық орындалуымен КИ-СТГ-100/400 газ шығын есеп түйінімен , 4859-003-55402257-2009 техникалық шарттар бойынша орындалған.
Техникалық мәлімет және негізгі сипаттамалар
Тармақ шамамен климатта макроклиматтық аймақтарда ашық ауада қолданылу үшін арналған (У орындалуында), ГОСТ15150 бойынша орналастыру санаты.
(180 кгс/м2) Қар есеп жүктемесі III территориалды аймақтарына НБП 105-03-А сәйкес келеді, ал жел жүктемесі 48 кгс/ м 2 –по СНиП 2.01.07-85 бойынша IV территориалды аймақтарда.
ПУЭ – В-1а от қауіпті класс аймақтарынмен технологиялық бөлімшелерінде жабдықталған .

Негізгі параметрлер және тармақтардын сипаттамасы 1 –ші кестеде көрсетілген мәліметтеріне сәйкес болуы тиіс.

1 Кесте

Параметрлердін атауы немесе сипаттамасы

Белгі

1

2

1 Мпа максималды кіріс қысымы

1,2

2 Мпа реттеушінің шығыс қысымның күйгекелтіру диапазоны

Рвых.1 Шығыс 1

0,0015…0,06

Рвых.2 Шығыс 2

0,06…0,6

3 Максималды жыиынтық (Qmах= Qmах1вых+Qmax2вых) өткізу қабілеттілігі ( газ тығыздығы үшін ρ=0,73кг/м³), м3

5200

4 ПСК жұмысы диапазонның күйге келтіруі
(кПа серіппесін өзгеруін жабдықтайды)

Шығыс 1

ПСК қондырылған серіппе

 

ПСК комплект серіппесінен

 

1,0…5,0

 

5,0…20

Шығыс 2

ПСК қондырылған серіппе

 

ПСК комплект серіппесінен

 

300…700

 

125…300

5 ПЗК жұмысы диапазонның күйге келтіруі

Шығыс 1

Рвых.1 төмендеген кезде

Рвых.1 жоғарлаған кезде

(0,15…0,5)Рвых.1

(1,25…1,5)Рвых.1

Шығыс 2

Рвых.2 төмендеген кезде

Рвых.2 жоғарлаған кезде

(0,15…0,5)Рвых.2

(1,25…1,5)Рвых.2

6 Газ шығынның есептеу түйіні

КИ-СТ-ТС-Б-100/400-16А-I-M

7 Газ есепшісі

СТГ-100-400

8 Газ сыйымдылығының корректоры

БК-16АI

(1,6 МПа)

9 Qmin /Qmax өлшем диапазоны

1:30

10 Qmin кезінде Pизб. = 0,0012 МПа, м3

13

11 Qmax кезінде Pизб. = 0,0012 МПа, м3

400

12 Мпа жұмыс қысымның өлшем диапазоны

0,16…1,6

13 °С газ температурасының өлшем диапазоны

-30…+50

14 Жiберiлетiн көлемнiң өлшемiнiң негiзгi салыстырмалы қателiгiнiң шектерi, % кем емес

- диапазон шығыны 0,2 Qmax бастап Qmax дейін

- диапазон шығыны 0,2 Qmax бастап Qmax дейін

 

 

±1,5

±2,5

15 Qmax кПа, кем емес максималды шығыс кезіндегі өлшем кешеннің құлама қысымның мүмкіншілігі

1,150

16 кПа, кем емес фильтр максималды құлама

10

17 кПа газ жылыту қысымы

2,5

18 кВт жылытудын номиналды жылыту қуаттылығы

2,35

19 м3/с жылытудағыгаз шығыны

0,32

20 (ДxШxВ), м кем емс габаритті өлшемі

4,53х3,12х3,0

21 Масса, кем емес, кг

5000

22 Тармақтың мерзім қызметі,жыл, кем емес

15

 

Запрос стоимости оборудования

Поддерживаемые форматы - jpg,png,gif,pdf,doc,docx,txt,zip