Газ реттеуші блокты тармағымен ГРБТ

Опросный лист:

ТУ 4859-003-55402257–2009 техникалық шарттар
№ РРС-04-11 000 356 қолданылу үшін рұқсат

    САУАЛ ПАРАҒЫ

Газ реттеуші блокты тармақ ГРБТ газ тарату және газ тұтыну жүйе өнеркәсібінде үй-жай тұрмыстағы және қолданылады.

Вариант исполнения ПГБ Выполненный проект ПГБ

ПАЙДАЛАНЫЛУ ШАРТТАРЫ

ГРБТ шамамен және шамамен салқын, салқын климаттарда макроклимат аудандарында пайдалануға арналған. ГОСТ -15150-69 сәйкес ГБТ-ның климаттық орындалуы құылыс жүргізген аудандарына қарай танданылады. СНиП П -7-81 сейсмикалық ауданддарында 9 балл-ға дейін қоса пайдалынуға болады. (200 кгс/м2) қар есеп жүктемесі V территориалды аудандардың талаптарына ал (85 кгс/м2) желдік жүктемесіне –VII территориалды аудандарында 2.01.07-85 МНиП бойынша сәйкес болуы тиіс.

Түрлі өнімділік саласына газ реттеуші блокты тармақ (бұдан әрі ГБТ):

  • ГОСТ 5542 ықшамдау (реттеулер) бойынша табиғи газдын қысымы, жоғары және орта қысым және автоматты сүйендемеулеріне тапсырылған шектеріне сәйкес болу тиісті.
  • механикалық қоспадан газды тазарту;
  • жылыту және ГТБ жылдың салқын уақытындағы газ шығының автоматты түріндегі сүйемдеулердің тапсырылған температурасы (қажет жағдайда, техникалық тапсырысқа сәйкес);
  • газ шығының коммерциялық немесе технологиялық есебі.
  • Аварияның жоғарытылуы табиғи газдың автоматты түрде автоматты өшіруіне немесе қысымның шығысы төмендетілуіне және газ температурасына әкеліп соқтырыуына мүмкін.

Техникалық тапсырысқа қарай ГРТБ құрамына түрлі түйін (блоктар) кіруі мүмкін олар: түйін тазалағы (блок), ықшамдауғыш түйін, жылыту түйіні (блок), газ жылытылуының түйіні (блок), газ шығын есеп түйіні.

Автоматты тәртіпте түйін (блок) жылыту тапсырылған газ шығын температурасын сүйемдеулеріне көмектеседі. Қап-түтік тәрізді жылу алмастырғыш конструкциялық түйінен қолдануға негізделген. Газ температурасы шығының автоматты түрде реттеу үшін шығыста жылыту датчик температурасы қондырылған. Жылу алмастырғыштын кірісімен шығысында клапан-кесіп тастаушылар орнатылған.

ГРБТ газдану бақылау жүйесімен жабдықталуы мүмкін, өрт-қорғау дабылымен, АБЖ ТП автоматтандырылған басқару жүйесімен технологиялық процессымен.

АБЖ автоматтандырылған басқару жүйесінің ортандырылған компоненті SIEMENS немесе ОВЕН фирманың логикалық контролері болып саналады. Контроллер датчиктерден мәлімет алып технологиялық процессты қадағалайды; талдайды орындайтын құралдарға басқару дабылын береді.


АБЖ алгоритм қорғанысы ГРБТ ның нормадан тыс қысымы ауытқылуы кезінде, өрт дабылы бөлімшелердегі газ жанармайдын құрамында жоғарлауы жылытуалмастырғыштын керней шоғының бұзылған жерi пайдалану қауіпсіздігі жоғары дәрежеде қамтиды. Тағы бір ерекшелігі бұл – берілген газ температурасының сүйемдемелеуі ( жылыту түйіні болған кезде ), ол жәшік басқару есігінде бекітілген сондай ақ оны оператор панелінен өзгертуі мүмкін. Сонымен қатар панелді ГРБТ –ын тиек арматурасы қол тәртібімен басқарылуы мүмкін. ГРБТ жабдығының ауытқулығын зерттеп отыру үшін оператордын панелінде үрейлер тізімі шығады.

АБЖ –де 3 сағатқа автономды жұмыс есептеліп резервті қоректену қарастырылған ( тех. тапсырма бойынша 3 тәулікке дейін).

Технологиялық мәлiметтiң дистанциялық берiлуiн қосымша мүмкiндiк және диспетчер пультiне үрей сигналдары бар болады. Қашықтық мәліметтердін берілуі келесі байланыс каналдармен жүзеге асырылуы мүмкін :

  • GSM/GPRS канал;
  • радиоканал;
  • телефон байланысы.

ГРБТ технологиялық жабдығы блок- контейнерде орнатылған ол рұқсат етілмеген еңгізу климаттық факторлардың зиянды әсерiнен қорғайды. ГРБТ контейнері профилдi материалдан қатты рама қойылған тұтастай дәнекерленген металлдық қаңқадан тұрады. Жылытқыш ретiнде қолданылады базальт тал жiбiнiң негiзiнде минералды мақта тақталары жанбайтын, су және будан қорғағыш ескерiлген. Қабырғалар және төбесiнiң iшкi әрлеуi қабырғалық С8i суықтың Көпiр минимизациялауы үшiн (жанбайтын материал) см бекiтiлген қаңқаға шыны арқылы боялған профилдi тақтасымен орындаған». Сыртқы өңдеу: Кеме тақтайының түрiнiң МП-20 металлосайдингiнiң қабырғалары боялған; профилдi тақтасының төбелерi боялған. Блок-контейнер екi бөлмедегi тығыз бекiтiлген қалқасымен бөлiнген: технологиялық жабдық және жылытуды жүйе және технологиялық үдерiстердi автоматты басқаруды жүйе орналастырған бөлме орналастырған бөлме ( АБЖ ТП ГРБТ). Әрбір бөлмеде бөлек кірістері бар. ROXTEC фирмасының тұрбалары үшiн кабелдiк енгiзу және тығыздағыш модулдарын тығыз бекiтiлген орнат қалқасында. (ROXTEC фирмасының өнiмi жарылыстан қорғалуынан орындалған).

"Нефтегазоборудование " Зауытәр түрлі ГРБТ өңдеуiн тәжiрибесi модификациялауы бар: екi және шығулармен, (орташа және аласа қысымға) әртүрлi реттеуiштермен және газ үлкен шығындарына көп 500.000 нм3/с дейiн және бұданда көп.

ГРБТ -37-5-1,2-ОГ-У1-СГ кәсiпорындар перспективалы өңдеу болып табылады, 370.000 нм3/с. Максималды жіберу қабілеттілігімен

Бұйымның құрамына: газ тазарту түйіні, газ шығын есеп түйіні, газ түйіннің ықшамдау түйіні, жылыту блок түйіні (котельная/қазан), КИПиА түйінімен АБЖ ТП және телеметрия.

Газ тазарту түйіннің конструкциясында 4 жұмыс және ФГ PN16 ДуЗОО 2 резервті аксиальды фильтрлер қолданылады сонымен қатар жұмыс фильтрінің резервтікке автоматты түрде берілуі конденсат сыйымдылық жиынның автоматты түрде лақтырылуы.

Ықшамдау түйіндеріне 3 жұмыс және 2 резервті РДО-1-16/200 ықшамдау реттеуші жіптер кіреді. Газ қысымның ықшамдау негізгі жіптері автоматты түрде резервке айналынуына да қарастырылған .

ГРБТ АБЖ ТП тиек арматурасымен автоматты басқаруды жүзеге асырады және жинағы технологиялық үдерiстi жұмыстың күйiне бақылау және диспетчер тармағына деректердi берудi қамтамасыз етедi.

Запрос стоимости оборудования

Поддерживаемые форматы - jpg,png,gif,pdf,doc,docx,txt,zip