ГЖБ-500

Техникалық мәліметтер және сипаттамасы
Газ жылыту блогі ГЖБ-500 газ жылыту үшін У орындалуында шама климатамен макроклимат аймақтарында ашық ауада ГОСТ 15150-69 бойынша1санат орнатылуы пайдалануға арналған .
Қар есеп үктемесі 120 кгс/м2 II территориалды аймақтарда жел жүктемесіне 48 кгс/м2 – IV СНиП 2.01.07-85 бойынша территориалды аймақтар талаптарына сәйкес келеді .
ГЖТ жарылыс қауіпі аймақ класс – газ жылыту блогында ПУЭ – В1-г сәйкес.
Өрт қауіпі бойынша санат блогына НПБ-105-03 сәйкес:

  • Газ жылыту блогі – А_н;
  • Жылту тасымалдағыш жылыту блогі – Г.

СНиП 21-01-97 – II бойынша өрт тұрақтылық блок дәрежесі.
ГЖТ негізгі техникалық сипаттамасы 1 таблицасында көрсетілген.

Таблица 1

Параметрлер

Мпа, Жұмыс қысмы

газқұбыр

10,0

Тұрбааралық жылытуалмастырғыш аппараттын кеңістігі

10,0

нм3/с номиналды жіберу қабілеттілігі

500.000

Жұмыс ортасы

Тұрба кеңістігі

ГОСТ 51.40-93 бойынша табиғи газ

Тұрбааралық кеңістігі

Антифриз для систем отопления «DIXIS»

кір./ шығ. диаметр газқұбырымен қосылған, мм

300

°С жылытутасымалдағыштын температурасы

до 90

кПа газ отын қысымы

2

м3 /с газ отын шығысы*

120-700

Газ жылыту қуат түйін тәуелділігіне қазан және жылыту алмастырғыш түрлері және саны таңдалып алынады.

 

Жылту блогі басқару жәшігімен жиындалады ол жылыту және бөлімшелерде келесі функцияларды атқарады ол жәшікте орнатылады:

  • Жылыту бөлімшесі газданған кезде және жылыту бөлімшеде ықтиярсыз сорғыш желдету 1-ші кіріс метан бойынша газдануы кезінде және жылыту бөлімшесінде екінші кіріске жеткеннен кейін сөндірілуі.
  • Екі айналма сорғышы тоқтаған кезде қазандардын тоқтатылуы (реле напор дабылы бойынша әрекет ету).
  • Газ қазан қысым төмендеген немесе жоғарлаған кезде қазандардын тоқтатылуы.
  • Газ түтін тарту жоқтығы кезінде қазандардын тоқтатылуы.
  • Қазандардын тоқталу дабылы .
  • Сигнализацию о повышении давления в кожухе теплообменника (при прорыве трубного пучка), автоматическое отключение теплообменного аппарата и переход на байпас.
  • Айналма сорғышының ақаулық дабылы;
  • Негізгі сорғыштын ақаулығы кезінде негізгі сорғыштын автоматты түрде резервтісіне көшуі.
м3 /с газ отын шығысы

Запрос стоимости оборудования