Блок Газ одоризация автоматты BAOG

Опросный лист:
    САУАЛНАМА ПАРАҒЫ

"Голубое пламя" ГОАБ газ одоризация автоматты блогі топтамасынан

3689-002-55402257-2009 ТШ
№ РРС 00-35424 қолданылу үшін рұқсат

 

Тағайындалуы

ГОАБ газ одоризация автоматты блогі қол тәртіпте және жартылай автоматты түрде автоматты түрде оны тұтынушыға берер алдында табиғи газ ағым (этилмеркаптана C2H5SH) одорант беру саны есебі және мөлшерлеу беру алдында арналған.

ГОАБ газ одоризация автоматты блогі

Тұрбамен газ одоризация автоматты блогі (нақты бір объектіге байламымен)

ПАЙДАЛАНЫЛУ ШАРТТАРЫ

(УХЛ, NF) шамамен салқын және шамаммен макроклиматикалық аймақтарда пайдалану үшін ГОАБ арналған.

ГОАБ келесі негізгі элементерден тұрады:

 1. Шығын сыйымдылығы
 2. Одорант беруін реттеу және өлшем деңгей түйінін құрамына келесі тізім кіреді:
  • датчик деңгейі
  • электромагнитті мөлшерлеу клапаны
  • электромагнитті толтыру клапаны
 3. Өлшем сызғышымен датчик көрсеткіші
 4. Сигнализатор деңгейі СД-60
 5. Газды эжектор
 6. Манометрлер
 7. Газды редукторуктор
 8. Одорант мөлшерлеу түйін байлам арматурасы
 9. Блок басқаруы ББ-103

ГОАБ 3 тәртіпте жұмыс жасайды : автоматты , жартылай автоматты және қол тәртібінде жұмыс.

ББ-103М (ББ бұдан әрі мәтін бойынша ) блок бсқаруы арқылы жүзеге асырылады.

Блок басқаруы одоризатормен көрсетеді:

 • ағымдағы одорант шығыны, г/сағ
 • ағымдағы тәуілік және алдындағы тәуілік одорант шығыны, кг/ тәуілік
 • ағымдағы ай және алдындағы одорант ай шығыны , кг/ ай

Соднай ақ одорант тығыздығы қол тәртіпте еңгізуі қарастырылған .

« Газ одоризатор ауытқушылығы » . « Құрғақ байланыс» байланыс түрі құйын тәрізді нормаларынан ауытқушылығын одоризатор жабдық күйін үнемі бақылау жүргізуін қадағалау .

Автоматты тәртіпте жұмыс

(ЭКД) мөлшерлеу клапан арқылы автоматты тәртібі келесі түрде газ шығын мағынасыавтоматты орнату – газ шығын дабылы ББ берілуі автоматты түрде газ шығыны үш нұсқада орындалуы мүмкін:

14 - 20 мА дейін диапазон тоқ дабыл түрінде. ГРС минималды өнімділігі 4 мА ББ күйге келтіру, номиналды (максималды) ГРС - 20 мА ББ күйге келтіру мағынасының өнімділігі. ББ жадына ГРС нақты номиналдығы және минималдық бұйымға еңгізіледі.
2.«MODBUS» каналдары тіккелей түр бойынша газ шығын мағынасы
3.В Газ шығын орнату мағынасы импульс дабыл түрінде бір импульске сәйкес.

Жартылай автоматты түрде

Газ шығын қол тәртіпте орнату клапан мөлшерлеу арқылы жартылай автоматты тәртіпте . Одорант мөлшерлеу көлемін анықтау оператормен қол тәртіпте нақты көлем анықтау үшінгаз шығын мағынасы тәртібінде анықталады. (Q шығ.) ағымдағы газ шығын мағынасы ББ берілген мағынасы клавиатура көмегімен еңгізіледі («Қол тәртіп шығыны» жұмыс мәзір функциясы).Мөлшерлеу клапанэлектромагнитті ұзақтығының қосылуы . ЭКД минималды интервал қосылуы ГРС газ бойынша ББ жадына еңгізілген өнімділік максималдығы .

 

 

 

Қол тәртіп жұмысы

Реттеу кран арқылы қол тәртіпте күйге келтіру . Мөлшерлеу жүйе автоматты жақтырмаған кезде берілген тәртіп ререзвті болып есептеледі және қолданылады.

Орындалу нұсқалары:

Жәшікті

 • Пайдалану аймақтарда климатикалыққа тәуелді келесі нұсқалар жәшік түр орындалуда қарастырылған:
 • жылытусыз;
 • жарылыс қорғанысынан орындалуда электрожылыту немесе сыртқы қоректену негізінде жылыту қыздырғышымен.

Газ одоризация блогі ішкі жарықтандырғыш жиынтығымен жәшік түр орындалуында сондай ақ датчик газдану және өот қауіп дабылымен орындалуы мүмкін.

Блок бокс бөлімшесі

Газдану бақылау датчиктерде ықтиярсыз автоматты желдету жүйесі өрт қауіпі дабылы орындалуы қарастырылған. Жарылыс қауіпі орындалуда электрикалық немесе сыртқы су блок жылытқышы.

Техникалық сипаттамалар

1 МПа (кгс/см2), жұмыс қысымы 0,3-1,2 (3-12)
2 нм3/сағ одорирлеу газ бойынша өндіріс диапазоны 50 200.000 иболее
3 Газ шығын бойынша дабыл түрі импульсный
4-20 мА
Modbus RTU
4 Геометрикалық сыйымдылық көлем шығыны, литр (орындалуына тәуелді) 84,2 173,2 251,7 500
5 Номиналды одорант шығыны г/мың. нм3 газа 16
6 Мөлшерлеу дәлдігі, %, кем емес 5
7 В, қоректену кернеуі 24
8 Тұтынылатын қуаттылық , Вт, кем емес * 45 60
9 Габаритті өлшемдер, мм ** 
- биіктік 
- ен
- тереңдік

2750
1600
1000

2750
1600
1200

2850
2000
1600

2850
2400
1600

10 Масса, кг., кем емес 800 1100 1500 1800

Электрожылытусыз және жарықтандырусыз.
** 
10 - 50000 нм3/сағ дейін эл. жылытумен шамамен диапазон орындалуы үшін .

Газ одоризация автоматты блогі дербес тапсырыс бойынша сауалнама парағы негізінде бұйымдалады .

Запрос стоимости оборудования

Поддерживаемые форматы - jpg,png,gif,pdf,doc,docx,txt,zip