АГРС - 50

Опросный лист:
ФОТО СХЕМЫ ОПРОСНОЙ ЛИСТ

Блок технологическийБлок КИПиАБлок переключения и одоризации

 

АГРС «Голубое пламя» 050 предназначена для:

 • жолсерік мұнай газ механикалық қоспалардан және ылғал тамшыдан тазарту;
 • берілген дәлдігімен оның сүйемелдеуі және берілген төмен қысым жоғарғысынан төмендетуі;
 • газ жылыту және тасымалдағыш;
 • газ шығын өлшемі;
 • АГРС технологиялық процесстерін реттеу және бақылау автоматтандырылған басқару үшін арналған.

АГРС құрамына

 • ауысытырып қосу блогі және одоризация;
 • технологиялық блогі;
 • КИПиА блогі;
 • газ жылыту блогі;
 • газ тазарту түйіні;
 • газ өлшем түйіні

АГРС ашық ауада ГОСТ 15150-69 бойынша 1орнату категориясы шамамен макроклиматикалық аймақтарда ашық ауада пайдаланылады. Есеп қар жүктемесі 184 кгс/м2 III территориалды аймаққа, ал жел жүктемесі 61 кгс/м2 – V СНиП 2.01.07-85 бойынша территориалды аймаққа сәйкес. ПУЭ – В-1а ауыстырып қосу жарылғыш қауіпі бар аймақ блок клаасына сәйкес. НПБ-105-03 – А сәйкес жарылыс қауіпі бойынша одоризация және өрт қауіпі бойынша ауыстырып қосу категориясы .СНиП 21-01-97 — II бойынша өрт тұрақтылық деңгейі .

АГРС негізгі техникалық сипаттамалар келтірілген.

Атауы, параметрлер және сипаттамасы Мағынасы
Мпа, газ қысым минималдығы 1,9
Мпа, қысым максималдығы 5,5
МПа, газ қысым сынауы 8,25
нм3/с максималды жіперу қабілеттілігі 50000
нм3/с минималды жіперу қабілеттілігі 1500
0С, кіріс газ температурасы минус 15÷плюс 15
0С, қоршаған ауа температурасы минус 32÷плюс 42
С, күрделі жөндеуге дейін орнатылған ресурс 175200
В, негізгі қоректену кернеуі 220
В, апат қоректену кернеуі 220
Рихтер баллы бойынша СНиП II-7-81 орнатылған станция сейсммикалық аймақ шектігі 7
Блоктар габаритті өлшемдер (ұзындық×ен × биіктік), м
− ауыстырып қосу блогі және одоризация ;
− технологиялық блок;
− КИПиА блогі;
− газ жылыту блогі;
− газ жылыту түйіні;
- газ өлшем түйіні .

5,0х3,0х3,1
7,0×4,8×3,1
6,0×3,0×2,9
8,0×3,0×3,2
3,0х2,8х3,2
13,0x2,5x3,2
Блоктар массасы , кем емес, кг 
− ауысытырып қосу блогіжәне одоризация;
− технологиялық блок;
− КИПиА блогі;
− газ жылыту блогі;
− газ жылыту түйіні;
- газ өлшем түйіні.

14 000
20 000
7 000
12 000
8 000
10 000
Қызымет мерзімі , жыл, кем емес 30

Запрос стоимости оборудования

Поддерживаемые форматы - jpg,png,gif,pdf,doc,docx,txt,zip