АГРС- 5

    САУАЛНАМА ПАРАҒЫ

Автоматтандырылған газ реттеуші блокты станциясы табиғи қысымның жоғарлығын төмендету немесе оның берілген төменгі қысым газ мұнай жолсерігін тұтынушыға оны алдына ала берілуіне одаризациялаумен және газ шығын өлшемі үшін арналған. 

АГРС - 5 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТАМАЛАРЫ
АГРС (Рвх) газ қысымының кірісі 1,2-7,5 МПа (до 10,0 МПа);
АГРС (Рвых) Газ қысымының шығысы 0,3-1,2 МПа;
Рвх.=2,2 кгс/см2. және Рвых.=0,6 гкс/см2. ( t газ кезінде 0 0С ) АГРС өткізу қабіетілігінің қысым интервалының негізгі есебі 5000 нм3/час;
Ду вх, мм кезінде Рвх 2,2 МПа (t газ 0 0С ) 
Ду вх, мм кезіндеРвых 0,6 МПа ( t газ 0 0С )
80
100
Ықшамдау жүйесінің өткізу қабілетілігінің резервациясы 100% резерв;
АГРС газ қысым шығысының сүйемелдеу дәлдігі ± 5%
Одоризация Автоматты
Апат дабылы Апат дабылының қашықтық шифр шешілімінің берілуі;
Электрқоектенуі кВт ,Тұтынылу қуаты 220В -3,0 дейін
Тұтынушыға шығыс саны Біреу ( бұданда көп тапсырыс бойынша);
Блоктын габаритті өлшемдері, м
КИПиА ''Операторная'' блогі 5,0x3,0x3,0 м
Ауыстырып қосу блогі 5,0x3,0x3,0 м
Технологиялық блогі 7,0x3,0x3,0 м
АГРС – 20 т кем емес

Запрос стоимости оборудования