ГРС, АГРС "Голубое пламя" - ООО «Завод «Нефтегазоборудование» - производство АГРС, газового оборудования и нефтяного оборудования

АГРС

Опросный лист:
    САУАЛНАМА ПАРАҒЫ

3689-002-55402257-2009 ТШ
№ РРС 00-046130 қолданылу үшін рұқсат

"Газпром" ААҚ техникалық талаптарына сәйкес АГРС техникалық шарттары материалдары және кәсіпорынның шығарылатын барлық жабдығы реестрге қосылған

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

АГРС автоматтандырылған газ реттеуші станция  табиғи қысымын төмендетуі үшін жолсерік мұнай, ауыр көмірсутектерінен тазартылуына немесе тап қалған жасанды газдың мағынасы және оның дәлдік автоматты сүйемдеулеріне жасалған. АГРС пайдалануға ыңғайлы негізгі технологиялық процесстын резервтеу қажеттілігі бар жаңа автоматтандырылған басқару жүйесімен жабдықталған.

АГРС — бұл жоғары технологиялық бұйым аз шығынмен монтаждауға уақыт үнемдеу, ескі ГРС жіперу жөндеу ауыстыруға және орнатуғажаңа газ жабдықтауға құрылысты жүргізуге мүмкіншілік береді.
Бұйымның модельді реттігі үнемі пайдаланушы мекемелердін мамандарының өтініш тілектері талқылау реттік негізінде жаңартылып тұрады. ГРС блок модульді құрылымы тапсырыс берушінің максималды бұйымның комплектациясы және орындалу талаптары есептеледі.

АГРС ОРЫНДАЛУЫ

Станциялардын жабдықталуы толық зауыт дайындығнда  блокты-комплектілі орындалуда жүзеге асырылады ол монтажға және жіперу жөндеу жұмыстар уақытын қысқартады.

Барлық жабдықтар қарапайым  блок-контейнерлерде және солтүстік орындалуда 9 балды сейсмикалық жүктемеге II  деңгей өрт тұрақылығында орындалады. Блок-контейнерлер жүргізілетін металл рамада қанқа төбенің ішкі және сыртқы жағы металликалық парақтармен тігілген (профлист немесе металлосайдингпен) олардын арасында жылыту изоляция материалдармен орналасқан; оларда  ағым-тартылмалы және апат желдеткіші бар газданған кезде датчиктердін әрекет етуі және рұқсат етілмеген еңгізу сигнализациясы бар олар қосылады.

Блок–контейнерлер радиотарлармен  жылытылады олар газ жылту блогінда ішінде орналасқан және де олар қазаннан жылыту алады. Габаритті блок-контейнерлер темір жол, автомобильді өзен жәнетеңіз көліктермен жүзеге асырылады.

«Завод «Нефтегазоборудование» ЖШҚ түрлі өнімділік АГРС 
тех. тапсырмаға сәйкес бұйымдайды және тасымалдайды .

АГРС ФУНКЦИЯЛАРЫ:

 • автоматты түрде конденсаттын түсіруімен механикалық қоспалардан және ылғал тамшыдан газды тзарту;
 • жабдықтын жұмыс мықтылығын жоғарлату үшін берілген температураның автоматты түрде сүйемелдеу үшін және газ жылыту алдында оның ықшамдауы;
 • газ шығын немесе кіріс қысым өлшеу кезінде оның тапсырылған дәлдігімен және оның берілген төмен көрсетілген жоғары газ қысым ықшамдауы;
 • Газ реттеуші мекеме деңгей  мәлімет беруінің және көптәулікті газ шығын өлшемі;
 • газ одоризациясы;
 • Газреттеуші мекеменің талаптары бойынша  сондай ақ газ тасымалдауда шектеу технологиялық жабдық станцияларының жұмыс тәртібін автоматты түрде басқару;
 • Операторға немесе диспетчерге  пульт дабылы  жұмыс берілуімен жұмыстын бұзылуында апат кезінде дыбысты жәнне көзбе көз ескертпесі;
 • станцияларды азот түйіндерімен үрлеу, жерасты сыйымдылық блок одоризация қысым одоранты конденсат жиын сыйымдылығынан конденсатты жою;
 • автономдық электроқоректену (сондай ақ резервті электроқоректену бензогенератордан ЛЭП арқылы трансформатор резервті қоректенуі);
 • барлық блок-контейнер станцияларында су жылытқышы бар
 • меншік мұқтаждыққа судын берілуі.

АГРС КЕЛЕСІ БЛОКТАР ЖӘНЕ ТҮЙІНДЕРДЕН ТҰРАДЫ:

{slide=БАуыстырып қосу блогі (түйіні)}

Обеспечивает:

 • Газқұбыр шығыс және ГРС газқұбыр-келтіргіші;
 • Газ жоғары қысым ағымын айналмалы желіне бағытын өзгертуін қамтиды.

Айналмалы жел (газ қозғалысы бойынша) қол тәртібінде немесе кран басқаруымен немесе жапқыш танапымен  қолды немесе электркелтіргішімен жабдықталады . Газ беру бойынша айналмалы желі АБЖ ГРС автоматты көмегінде сондай ақ қол тәртібінде жүзеге асырылады;

 • Газ тұтынушы газ беру желі қысым жоғарлататын тұтынушының қорғанысы.

Тұтынушыға газ қысым жоғарлатуынан қорғаныс қамтамасыз ететін сақтағыш түсіру клапандартүйіні қамтамасыз етеді оның құрамына жұмыс және резервті ауыстырып қосатын (үш жүргіш кран) құрылымы  сондай ақ шырағыдан газ желі түсіруі кіреді.

Технологиялық құрылым келесі ауытырып қосу блогінда орналасқан:

 • ауыстырып қосу түйіні;
 • сақтағыш клапандар түйіні;
 • айналмалы (байпасты) желі;
 • пневмо келтіргіш крандар үшін импульсты газ дайындау үшін фильтр- құрғатқыш фильтрі (сүзбесі);
 • азотты технологиялық құрылымдар;
 • датчик қысымдары және температуралары;
 • көрсеткіш манометрлер;
 • шығыс және кіріс тұрбақұбыр изолирленетін (ажыратылатын) қоймалары.

Ауысытырп қосу блогі кіріс және шығыс тұрбақұбырлардан және пневмо басқарушы шырағыдан краннын түсірілуінен тұрады.

{slide=Технологиялық блок (түйін)}

Технологиялық блокта келесі аталмыш заттар орналасқан:

Газ тазарту түйіні, құрамында резервті және жұмыс фильтірі (сүзгіш) бар жоғары деңгейкелтірілген кезде автоматты түрде конденсат жиын сыйымдылығына өнімнің тазартылу түйіні жалпы сақтағы ыдысқа түсіріледі. Фильтрлерді (сүзбе) ластануы құлама қысым датчигімен анықталады. Газды механикалық қоспалар және тамшы ылғалдықтар ФС газ тазарту түр фильтірі сондай ақ ЦТШТ (циклондық түрді шан тұтқыш ) меншік бұйым ;

Газ шығын есеп түйіні. Түрлі жабдықтауыштар өлшем әдіс және конфигурация тәуелділігіне қарай қолданылыуы мүмкін: БЖТ, турбиналық, құйын тәрізді, ультрадыбысты немесе айналмалы есепші. Газ шығын есебі жоғарғы жағынан (ықшамдауға дейін), сонымен қатар төмен (ықшамдаудан кейін) жүзеге асырылуы мүмкін;

Ықшамдау түйіні, екі ықшамдау (негізгі және резервті) желісі бар әр қайсысының өнімділігі 100%. Газ шығынын шектету үшін ықшамдау блогінда электрокелтіргіш немесе реттеуіш орнатылады, қашықтық (пайдаланушы мекеме диспетчерлік пункт командасы бойынша басқару) тұтынушыға газ шығынын шектетуге мүмкіншілік береді.Әрбір ықшамдау желісінде жұмыс және басқасы қорғаныс болып саналады. Тұтынушыға газ шығын кірісінде тербеліс тәуелділігіне қарамастан ±5% қысым қолданылатын реттеуші қысым автоматты түрде сүйемелдейді. Жұмыс параметрлері ауытқушылығы кезінде резервті желі шектік жеткен кезде ықшамдаужелі автоматты түрде қосылады. АГРС бастапқы мерзім жұмыс пайдаланылған кезде ықшамдау қажет кезінде шағын шығын желі қарастырылған.

Газ жылыту блогі (түйіні) АГРС шығысында +5°С…+10°С температурасына дейін ықшамдау желісіне түсетін газ жылытуы жүзеге асырылады. Жылыту тасымалдағыштын этиленгликол су қоспасы болып есептеледі. Жылыту алмастырғыш кіріс шығысында сақтағыш бөлшек клапандар орнатылған олар жылыту тасымалдағыш жоғары қысым газ жарылыс жылыту алмастырғыш су қаптамасымен қорғайды.

Меншік мұқтаждыққа түйін ықшамдауы (газ жылытуы, жылытқыш қазан, оператор үйі) ыңғайлы жерде орналасуы мүмкін. Зауытта түрлі өнімділігімен газ реттеуші бекіткіштер (ГРБ) жасақталған. ГРБ газ қысым шығысында 2-2,5 кПа құрайды. АГРС «Голубое пламя» тіккелей табиғи газдын және атмосфералық ауаның тікклей болдырмауы үшін АГРС тұрбақұбыр азотпен жөндеу және тәртіп жұмыстарын жүргізген кезде қарасытырылған. Азот түйін технологияларды үрлеу үшін технологиялық желілерауысытырп қосу блогінда немесе технолоиялық блогінда орнатылған.

{slide=ТП АБЖ ГРС КИПиА «Операторная» блогімен}

Обеспечивает:

 • технологиялық жабдық станциясының автоматты жұмыс тәртіп басқаруын;
 • басқару функциясының өлшем және дабылын іске асыру;
 • автоматика жүйе локаль аралық іс әрекет координациясы;
 • өрт кезіндегі апат қорғанысы;
 • қысым жоғарлаған кезінде апат қорғанысы;
 • номиналды мағынаға қатынас газ одоризациясының төмендеуі немесе жоғарлауы кезінде  апат қорғанысы;
 • АГРС жұмыс тәртіп бұзу кезінде пайдаланылатын диспетчері және оператор апат дабылының берілуі.

АБЖ ГРС телемеханика канал арқылы бойынша пайдаланушы диспетчерлік пунктімен мәліметтермен алмастыру жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші техникалық шартарына сәйкес АГРС жобалау бастамасында жүзеге асырылады.

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

АГРС шамамен (ШСҚ, NF) және шамамен салқын климатта макроклиматты аудандарда сонымен қатар салқын климатта (СК, F) пайдалынуға арналған. ГОСТ 15150-69 талаптарына сәйкестігі бойынша АГРС аймақтық климатқа қарай салынады. СНиП П-7-81 бойынша АГРС 9 баллмен қоса сейсмикалық аймақтарда қолданылады. V талаптарына сәйкестік бойынша территороиалдық аймақта қар жүктемесі есебі (200 кгс/м2), ал СНиП 2.01.07-85 бойынша VII территороиалдық аймақта (85 кгс/м2) желдік жүктеме.

"Нефтегазоборудование" Зауытымен өндірілген АГРС ерекшеліктері:

 • АГРС басқару және бақылау қазіргі уақытағы меншік негізінде автоматтандырылған деңгей жоғары;
 • Зауытпен шығарылатын түр өлшем қолайлы газ жылытқыш жиыны;
 • сондай ақ ауыстырмалы төбе желдеткіш және жарықтандырғышы жылыту жүйесімен жабдықталған АГРС жабдық блок-бокс жылытқыштарында  орнатылған (өндіріс жөндеу жұмыстары үшін);
 • АГРС әрекеттегі жөндеу немесе өзбетімен қолдану үшін блоктар және бөлек түйіндер тасымалдау мүмкіндігі;
 • Станцияның ішкі  технологиялық жабдықтын ыңғайлы орналасуы жөндеу жұмыстары кезінде оның жақсы кіруі қамтамасыз етіледі;
 • Станцияны тапсырыс берушіге объектіге жіперу алдында көрсету ол қосымша өтініштерін және  тұтынушының ескертпелерін  жылдам жоюға шарттары бар және соны жасақтауға мүмкіншілік береді;
 • зауыт қабылдауыш сынауының міндеттілігі;
 • пайдалану мерзім ұзақтығы- 30 жылға дейін,  кепілдігі 2 жыл;
 • АГРС тіккелей шарттары бойынша сервисті посткепілдік жұмыстарын жүргізу сондай ақ шефмонтажды жіперу-жөндеу тәртіп жабдығының қосымша қызымет  ұсынылады .

АГРС СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УЗЛОВ И БЛОКОВ: