Газ жылытқыштар

Қолдану аясы және құрылғысы

ГЖ Газ жылытқыш агрессиялық қоспасы жоқ табиғи газды белгіленген температураға дейін жылыту үшін арналған. Газ жылуы  жылутасығышпен  (төмен қататын сұйықтық) немесе сыртқы бұлактан даярланған сумен іске асырылады.

«Завод «Нефтегазоборудование» ЖШҚ-ымен ( жауапкершілігі шектеулі қоғам) жасап шығарылған газ жылытқыштарды газ шаруашылық объекттердегі үй-жайдың ішіндегідей далада да қолдануға болады. Газ жылытқышты далада пайдалану үшін жылу алмастыратын аппарат жылытылған металл қап арқылы  қоршаған ортадан аулақтанады.

«Завод «Нефтегазоборудование» ЖШҚ-мен жасап шығарылған газ жылытқыш түзілісінің жеңілдігі пайдалану шығынын төмендетіп қорларды арттырады. Газ жылытқыш түзілісі U- образды құбырлы түйіні бар құбырлы қап жылу алмастырғыш болып келеді. Құбырлы түйін тот баспайтын болаттан жасалады, ол жеке сынап көрілгенімен жылытқышпен бірге де сынап көреді.

 

ГЖ-тың техникалық сипаттамалар мен параметрлері

Параметрлер

Құбырлық кеңістік

Құбырлар араларының кеңістігі

Жұмыс қысымы МПа (кгс/см2)

10,0 (100)

1,6 (16)

Есептік қысым  МПа (кгс/см2)

10 (100)

10 (100)

Сынамалық қысым  МПа (кгс/см2)

15 (150)

15 (150)

Қабырғаның сынамалық температурасы, °С

100

Ұйғарынды  температура min, °С

минус 20

 

 

 

Жұмыс ортасы сипаттамасы

12.1.007-76 Мемлекеттік стандарт  бойынша белгіленген  зияндылығы (класс дәлдігісімен)

4 кл.

жоқ

12.1.004-91 Мемлекеттік стандарт  бойынша белгіленген жанғыштығы

иә

жоқ

12.1.004-91  Мемлекеттік стандарт  бойынша белгіленген  жарылуқауіптігі (класс дәлдігісімен)

IIА Т1

жоқ

максималды температура °С

50

95

минималды температура °С

минус 10

50

құрамы

Табиғи  газ

су, тосол

Апппараттың жарамды уақыты, жыл

30

Тұрқының  шентемірінің материалы 09Г2С-12 болат, тұрқының түптердің материалы 09Г2С-12 болат, ернектердің материалы ст20 болат, шпилькалар материалы ст35 болат,  сомынның материалы ст25 болат.

ГЖ өткізу қабілеттілігі, нм3/с

 

Қысым ,  МПа

ГЖ

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

10,0

ГЖ 50

3000

4500

6300

8000

10000

12000

14000

16250

ГЖ 80

8000

12000

16500

21000

25500

30500

35500

45000

ГЖ 100

12500

19000

25500

32500

40000

48000

56000

71000

ГЖ 150

25000

41000

56000

72000

88500

105500

120500

160000

ГЖ 200

45800

72800

99500

127500

157000

188000

219000

285000

ГЖ 300

130000

195000

255000

320000

385000

450000

510000

640000

Газ жылытқыштың негізгі мөлшерлері

Газ жылытқыш

а, мм

б, мм

в, мм

г, мм

д, мм

е, мм

ж, мм

и, мм

к, мм

салмақ, кг

ГЖ50/10,0

1330

596

352

166

50

547

57

57

159

102

ГЖ80/10,0

1520

735

452

188

50

890

89

57

273

272

ГЖ100/10,0

2100

1040

620

200

50

1000

108

89

325

440

ГЖ 150/10,0

1953

964

568

250

50

1227

159

89

325

997

ГЖ 200/10,0

2155

1010

620

325

55

1452

219

89

426

1890

ГЖ 300/10,0

3505

1894

948

402

86

1756

330

159

530

2670

Жабдықтың ең тиімді пайдалану үшін  «Завода «Нефтегазоборудование» ЖШҚ-ның  мамандары жылытқыштардың оңтайлы санын сайлап алуға көмек көрсетеді.