Кәсіпорынан шығарылатын барлық өнім «Газпром» ААҚ техникалық талаптарына сай қолданылатын АГРС –нын материалдар және жабдық тізіміне тіркелген


АГРС "Голубое пламя"

Автоматтандырылған газ реттеуші станциясы (бұдан әрі - АГРС) табиғи газдын төмендету үшін арналған, жолсерікмұнай, күрделі күкіртсутек немесе жасанды газды берілген дәл талаптарына сай берілген мағынасына сүйемдемелейді. АГРС технологиялық жабдығы газдын тазартылуын жоғары дәрежеде қаматамасыз етеді, сұйық фракцияларының тлықтай жойылуы конденсат сыйымдылығының автоматты түрде лақтырылуы сонымен бірге АГРС шығысының газ температурасының берілген сүйемдемелері, газ шығынның коммерциялық есебі, газ одоризаторы, газ калориметр және хроматограф көмегі арқылы табиғи газдын берілуінің сапалы өлшемнің көрсеткіші.

 


 

ЖДІҚГО Жанармай дайындау және іске қосқыш газдын орнатуы

ЖДІҚГО Жанармай дайындау және іске қосқыш газдын орнатуы жанармай және импульсты қосқыш газтұрбиналы газ қотар агрегаттармен және газтұрбиналы ерiксiз келтiруi бар меншiктi мұқтаждықтардың электр станцияларын қамтамасыз ету үшін арналған .

ЖДІҚГО негізгі функцияларына :

  • қатты және сұйық қоспалары газ тазартуылары;
  • газ шығын өлшемі ;
  • газ қыздыру алдында ықшамдау ;
  • газ қысымын ықшамдау;
  • импульсті газды дайындау (құрғату);
  • технологиялық процесстін автоматизациясы

кіреді.

ЖДІҚГО өзін толық зауыт дайындығында моноблокты немес бірнеше блок-контейнер бұйымынан тұратын, пайдалануды орында дайын тұрған фундаментінде (iргедегi) монтаждар ескерілген.

 


 

АБЖ ТП автоматтандырылған басқару жүйесі технологиялық процессі ГРС және КЦ КС

АБЖ - ГРС КС ГРП ТКУ технологиялық процесстын басқаруын және бақылауы үшін және ТП алғашқы датчиктерінің күйін (аналогті « құрғақ байланыс» дискретті түрі) өнеркәсіптік кәсіпорындарының мәлімет жиынның арқылы жүзеге асырылып талдау ахауылында және орындалған механизмдердінің дабыл басқарылуының берілуінің (салынған алгоритіміне сәйкес). 
Конструктивті түрде құрамында басқару жәшігі еңгізу-есеп жәшігі басқару жәшігі бар.

 

 

 


Газ Жылыту Блогі ГЖБ

 

 

ГЖБ берілген температурасының тіккелей емес 
газ жылыту үшін арналған ГРС құрамында қолданылады 
дросселирлеу кезінде гидратоқұрылысы және ГРС берілген 
мағынасында газ температурасының шығысын сүйемдемелеу 
сонымен қатар жылыту тасымалдағыш заттын қамту үшін бөлменің 
жылыту жүйесі немесе жылыту тұтыну үшін мүмкіншілігі бар.

 


Газ тазарту түйіні

ГТТ құрғақ механикалық қоспалардан газ тазартуға 
конденсатты бөлу және тамшыны ылғалдандыру 
конденсат жиын сыйымдылығын бұдан әрі жою мақсаттарымен 
арналған. ГТТ КС компрессорлы станцияларында 
автоматандырылған газ реттеуші станцияларында АГРС 
газ даярлау және құрамында блок тазартқшы, газ тұрба қондырғылар 
үшін және газ даярлау тармақтарында қолданылады.

 


Газ одоризатор автоматты блогі 

Газ одоризатор автоматты блогі 
мөлшерлеп берілуі және тұтынушыға 
табиғи газдын ағымының автоматты және 
қол тәртібінде берілуі, 
(этилмеркаптан С2 Н5 SH) газ 
одорантының сан есебі берілуі үшін арналған.

 

 


ГДТ Газ дайындау тармағы сондай ақ ГЖДБ блокты орындалуда

 

Газ Дайындау Тармағы ( бұдан әрі-ГДТ ) табиғи газдынүзіліссіз 
берілуі үшін газ тұрбалы орнатуларға (ГТО) құрылыс кезінде бу 
газ орнатулар (БГО) толық сығатын компрессорлық сонымен қатар 
жанармай жіперу және компрессор цехтарының газ қотарлайтын (соратын) 
агрегатымен импульсты газы және газ тұрбина еріксіз келтірулер – ЖДІҚГО 
меншікті мұқтаждыққа электроснацияларына пайдалану үшін арналған.
Берілген бұйым ТЭЦ және ГРС газ шаруашылығында сондай ақ (КС) компрессор станцияларында пайдаланылады .

  

 

ГРБТ Газ реттеуші блокты тармағымен газреттеуші 
жүйесінде және өнеркәсіп газтұтынушыларға, 
үй-жай тұрммыстағы сала ауыл шаруашылығы 
қолданылу үшін арналған.

 

 


Газ реттеуші жәшікті тармақтар ГРЖТ және Газ реттеуші қондырғылар ГРҚ

ГРЖТ Газ реттеуші жәшікті тармақтар және Газ реттеуші қондырғылар 
ГРҚ ГОСТ 5542 бойынша табиғи газдын ықшамдауы жоғары және орта қысым 
берілген тиісті автоматты түрде сүйемдемелеу механикалық қоспалардан 
газ тазарту апат кезінде газ берілуінің автоматты түрде айырылуы/сөндірілуі 
қысым шығысының жоғарлауы немесе төмендету үшін арналған.
Тармақтар газ шығынның өлшеуіш кешкенімен температура және қысымның 
коррекциясымен/ түзетілуімен газ шығынның коммерциялық немесе технологиялық 
есебімен қамтамасыз етілуі мүмкін.

 


ГРЖТ Газ реттеуші жәшікті тармақтар және Газ реттеуші қондырғылар 
ГРҚ ГОСТ 5542 бойынша табиғи газдын ықшамдауы жоғары және орта қысым 
берілген тиісті автоматты түрде сүйемдемелеу механикалық қоспалардан 
газ тазарту апат кезінде газ берілуінің автоматты түрде айырылуы/сөндірілуі 
қысым шығысының жоғарлауы немесе төмендету үшін арналған.
Тармақтар газ шығынның өлшеуіш кешкенімен температура және қысымның 
коррекциясымен/ түзетілуімен газ шығынның коммерциялық немесе технологиялық 
есебімен қамтамасыз етілуі мүмкін.

Кәсіпорынның КБ газ өлшенетін жүйені техникалық тапсырысқа максималды 10,0 МПа (100 кгс/см ) дейін газ өлшенетін қысымға 
сай ГӨЖ өңдіріп шығарады.

Газ импульсының аккумуляторы

ИА газ импульсының аккумуляторы құрғақ газ апат қорының сақталуы, сонымен қатар оның пневматикалық берілуін немесе еріксіз келтірудін магистральды газқұбырларына қолданылатын және АГРС, КС, УПТПГ, ГИЖ және т.б. объектілерінің түрінде пневогидравликалық алуан түрінің арматурасы, газқұбырының герметизацилауымен айланыстарды апат жағдай пайда болған кезінде бөлімшелерінің өшірілуі үшін арналған. 


Конденсат жиыны үшін сыйымдылық

Конденсат жиынның сыйымдылығы жоғарғы қысым ыдыс аяғында орындалып 
және АГРС, ГРТ және басқада газ қамтитын объектілерінде механикалық 
қоспалардын мерзімдік жойылуын және сұйық тазарту түйіндері үшін арналған.

Одорант сақтау үшін сыйымдылық 

Одорант сақтау үшін сыйымдылық одоризациялық блоктын сыйымдылығына стансақтап 
және сорылуы газқұбырларының газ реттеуші станциялары үшін арналған.
 


Котельді/ қазан блокты қондырғы КБҚ


Котельді/ қазан блокты қондырғы КБҚ (КБҚ) өңдірістік бөлімшелерді жылыту 
үшіндербес котельные/қазандар әкімшілік, мәдениеттi-тұрмыстыққа бағытталған. 
Мини- котелтьнаялардын/ қазандардын ең басты және сөзсiз артықшылығы кіші 
ұзындығының байланысы орталық жылыту жабдығымен және өзгерілген температураның 
жағдайын жедел қадағалайды және энергошығымынның жоғалуын төмендетуін айтарлықтай 
қамтамасыз етеді. 


производство нефтегазового оборудования

Рубрика "Наш человек!"

Продукция

Рекламные материалы

Опросные листы